• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next
LOGOPEDIA
LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA
INTEGRACJA SENSORYCZNA
REHABILITACJA
REHABILITACJA
REWALIDACJA
REWALIDACJA
TERAPIA BEHAWIORALNA
TERAPIA BEHAWIORALNA
TERAPIA RĘKI
TERAPIA RĘKI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PODAJMY SOBIE RĘCE” powstało z inicjatywy specjalistów oraz rodziców dzieci z nieprawidłowym rozwojem wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych.


Stowarzyszenie skupia ludzi, którym nie jest obojętny los i potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
Cele Stowarzyszenia obejmują:

 1. Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych.
 2. Zaspokojenie ich potrzeb w zakresie, rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji prowadzące do samodzielności i radosnego dzieciństwa.
 3. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży do funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzacyjnej.
 5. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej.
 6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin:
  - grup wsparcia;
  - doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, itp.
 7. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i poza granicami państwa.
  Realizację tych zmierzeń chcemy przeprowadzić dzięki poszerzeniu kręgu naszych sprzymierzeńców, przyjaciół, którzy stanowią niezbędne wsparcie dla Stowarzyszenia.
designed by agak malaja.pl