W ostatnich dniach lutego zakończył się projekt „Wczesne wspomaganie drogą do sukcesu”  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Szerominku, dofinansowany przez Fundację PZU. Projekt realizowany  w Roku Szkolnym 2017/2018  skierowany  był do 25 dzieci od urodzenia do 5 roku życia z wadami genetycznymi,  porażeniem mózgowym,autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, afazją dziecięcą. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których  celem było prowadzenie całościowej i kompleksowej  terapii.    W trakcie trwania projektu dzieci miały również okazję uczestniczyć w spotkaniu choinkowym. Przy pomocy środków pozyskanym z Fundacji PZU na realizację powyższego projektu Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty dla 25 rodziców.  Dzięki spotkaniom z psychologiem rodzice nabyli umiejętności wychowawczych pod kątem radzenia sobie  z sytuacjami trudnymi i wspomaganiem rozwoju dzieci w poszczególnych sferach.

 

            

Dnia 07.12.2017 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej  "Na dobry początek" odbyło się spotkanie AVIVA dla rodziny, którego głównym celem była edukacja w zakresie problematyki zdrowotnej oraz dbania o przyszłość naszych najbliższych.

W podziękowaniu za zaangażowanie rodziców i nauczycieli AVIVA dla rodziny  dofinansowała uczniom naszej szkoły wycieczkę nad morze.

W imieniu Dyrekcji, Kadry Pedagogicznej oraz podopiecznych i ich rodziców pragniemy serdecznie podziękować firmie ubezpieczeniowej AVIVA dla rodziny  za wsparcie finansowe.

 

 

 

 

 

INFORMACJA !

 

Informujemy, że dnia 12 grudnia w godzinach 16.00 - 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców dzieci realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Dla zainteresowanych Specjaliści będą dostępni w tych godzinach w Niepublicznej Szkole na ul. Ks. R. Jaworskiego 2.

 

 

 

 

        Po raz kolejny Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce”                  w Szerominku, wygrało konkurs ogłoszony przez Fundację PZU. Wśród wielu zgłoszonych projektów ponownie uznanie zdobyło innowacyjne przedsięwzięcie tego prężnie działającego Stowarzyszenia.

         Dzięki funduszom pozyskanym z Fundacji PZU mogła ruszyć realizacja projektu pod nazwą „Wczesne wspomaganie drogą do sukcesu”. Oferta bogatych zajęć skierowana jest do 25 dzieci od urodzenia do 5 roku życia.         Z informacją o projekcie chcemy dotrzeć głównie do małych dzieci z wadami genetycznymi, porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, afazją dziecięcą. Wiemy, że właśnie te dzieci najbardziej potrzebują naszej pomocy. Stawiamy sobie za cel aby nasi podopieczni stali się jak najbardziej samodzielni ruchowo, niezależni a właśnie wczesna, kompleksowa rehabilitacja daje na to szansę. Beneficjentami projektu będą również rodzice dzieci biorących udział w projekcie, dla których zorganizowane będą spotkania                z psychologiem.

 

Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do lutego 2018 roku.

 

Głównym celem projektu jest prowadzenie całościowej, kompleksowej terapii małego dziecka od chwili wykrycia               u niego niepełnosprawności i nieprawidłowości rozwojowych.

 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem nowego sprzętu rehabilitacyjnego.     

  2. Przeciwdziałanie pogłębianiu się deficytów rozwojowych - ruchowych, poznawczych, emocjonalnych.

  3. Stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych.

  4. Wspieranie dziecka w osiągnięciu samodzielności i niezależności.

  5. Wsparcie Rodzin.

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 530-339-303 lub 784-362-444.

 

 

 

mgr Małgorzata Orlikowska– koordynator projektu

 

 

 

Podkategorie

 

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jedną z kluczowych metod oddziaływania dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

U dzieci ze spektrum autyzmu mogą pojawić się zaburzenia zachowania np: autoagresja, zachowania auto-stymulacyjne, nieprawidłowe funkcjonowanie zwłaszcza w sferach kontaktów społecznych i komunikacji, zalecana jest wobec tego wczesna interwencja, najlepiej w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia.

Terapeuta behawioralny

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

W pracy z autystycznym dzieckiem, terapeuta rozpoczyna od nauki podstawowych umiejętności kluczowych, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, np. wstań, usiądź, klaśnij lub wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów. Rodzic lub terapeuta starają się wzmacniać tylko zachowania pożądane, a wygaszać oraz redukować zachowania nieprawidłowe. Pomocą w realizowaniu tych celów jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) dziecka. Wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia.

Wyróżniamy 3 podstawowe cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych – czyli takie zachowania, które występują u dziecka z autyzmem zbyt rzadko bądź wcale, a które powszechnie uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w danym wieku i w pewnych sytuacjach (prawidłowa mowa, zabawa tematyczna, naśladowanie, okazywanie emocji, itd.),

  • redukcja zachowań niepożądanych – niwelowanie zachowań niepożądanych, jest najważniejszym obszarem terapii dziecka (to zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania auto-stymulacyjne).

  • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – generalizacja występuje wtedy, gdy zachowanie pojawia się w różnych środowiskach i w obecności innych osób, rozszerza się na wiele pokrewnych zachowań oraz utrzymuje się w czasie.

W przypadku braku wymienionych umiejętności kluczowych może utrudnić, a wręcz uniemożliwić dalszą edukację dziecka. Dlatego podstawa jest nauczenie dziecka, jak się uczyć. Wczesna interwencja terapią behawioralną pozwoli zatem nabycie umiejętności i uniknięcie utrwalenia problematycznych zachowań dziecka. 

 

designed by agak malaja.pl