UWAGA !!! NOWA TECHNOLOGIA WDRAŻANA W NASZYCH PLACÓWKACH

 

Obecnie dzięki uprzejmości firmy Remmed Polska mieliśmy możliwość przetestowania okularów VR u dzieci, które na co dzień korzystają z terapii widzenia w naszej placówce.

 

 

 

TERAPIA WZROKU VR

 

Obecnie około 5% dzieci i ich rodziców mierzy się różnymi zaburzeniami widzenia, w przypadku których okulary nie są wystarczającą formą pomocy. Dla takich dzieci dedykowana jest terapia widzenia. Czyli indywidualnie stworzony program ćwiczeń mający na celu usprawnienie procesu widzenia w przypadku min.: zeza, niedowidzenia, zaburzeń ruchów oczu czy akomodacji.

Obecnie dzięki uprzejmości firmy Remmed Polska mieliśmy możliwość przetestowania okularów VR u dzieci, które na co dzień korzystają z terapii widzenia w naszej placówce.

 

Okulary VR to nowoczesna metoda stosowana podczas terapii różnych zaburzeń widzenia. Atrakcyjna forma gier sprawia, że dzieci mogą nawet nie mieć świadomości, że grając ćwiczą swoje oczu. Podczas treningu dziecko zakłada na głowę specjalne okulary i gra za pomocą pilota. Zaś wykwalifikowany specjalista indywidualnie, dla każdego dziecka wprowadza parametry gier tak aby poziom gier był adekwatny do umiejętności, postępów i zaburzeń wzrokowych dziecka. Możliwość wprowadzania niezbędnych zmian na bieżąco sprawia, że gra zawsze podąża za postępami dziecka.


Okulary VR mogą być pomocne podczas terapii:
- zeza
- niedowidzenia
- tłumienia
- zaburzeń ruchów oczu
   

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ U NAS

 

 

 

                                                                  W ostatnich dniach lutego zakończył się projekt „Wczesne wspomaganie drogą do sukcesu”  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Szerominku, dofinansowany przez Fundację PZU. Projekt realizowany  w Roku Szkolnym 2017/2018  skierowany  był do 25 dzieci od urodzenia do 5 roku życia z wadami genetycznymi,  porażeniem mózgowym,autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, afazją dziecięcą. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których  celem było prowadzenie całościowej i kompleksowej  terapii.    W trakcie trwania projektu dzieci miały również okazję uczestniczyć w spotkaniu choinkowym. Przy pomocy środków pozyskanym z Fundacji PZU na realizację powyższego projektu Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty dla 25 rodziców.  Dzięki spotkaniom z psychologiem rodzice nabyli umiejętności wychowawczych pod kątem radzenia sobie  z sytuacjami trudnymi i wspomaganiem rozwoju dzieci w poszczególnych sferach.

 

            

Dnia 07.12.2017 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej  "Na dobry początek" odbyło się spotkanie AVIVA dla rodziny, którego głównym celem była edukacja w zakresie problematyki zdrowotnej oraz dbania o przyszłość naszych najbliższych.

W podziękowaniu za zaangażowanie rodziców i nauczycieli AVIVA dla rodziny  dofinansowała uczniom naszej szkoły wycieczkę nad morze.

W imieniu Dyrekcji, Kadry Pedagogicznej oraz podopiecznych i ich rodziców pragniemy serdecznie podziękować firmie ubezpieczeniowej AVIVA dla rodziny  za wsparcie finansowe.

 

Podkategorie

 

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jedną z kluczowych metod oddziaływania dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

U dzieci ze spektrum autyzmu mogą pojawić się zaburzenia zachowania np: autoagresja, zachowania auto-stymulacyjne, nieprawidłowe funkcjonowanie zwłaszcza w sferach kontaktów społecznych i komunikacji, zalecana jest wobec tego wczesna interwencja, najlepiej w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia.

Terapeuta behawioralny

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

W pracy z autystycznym dzieckiem, terapeuta rozpoczyna od nauki podstawowych umiejętności kluczowych, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, np. wstań, usiądź, klaśnij lub wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów. Rodzic lub terapeuta starają się wzmacniać tylko zachowania pożądane, a wygaszać oraz redukować zachowania nieprawidłowe. Pomocą w realizowaniu tych celów jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) dziecka. Wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia.

Wyróżniamy 3 podstawowe cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych – czyli takie zachowania, które występują u dziecka z autyzmem zbyt rzadko bądź wcale, a które powszechnie uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w danym wieku i w pewnych sytuacjach (prawidłowa mowa, zabawa tematyczna, naśladowanie, okazywanie emocji, itd.),

  • redukcja zachowań niepożądanych – niwelowanie zachowań niepożądanych, jest najważniejszym obszarem terapii dziecka (to zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania auto-stymulacyjne).

  • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – generalizacja występuje wtedy, gdy zachowanie pojawia się w różnych środowiskach i w obecności innych osób, rozszerza się na wiele pokrewnych zachowań oraz utrzymuje się w czasie.

W przypadku braku wymienionych umiejętności kluczowych może utrudnić, a wręcz uniemożliwić dalszą edukację dziecka. Dlatego podstawa jest nauczenie dziecka, jak się uczyć. Wczesna interwencja terapią behawioralną pozwoli zatem nabycie umiejętności i uniknięcie utrwalenia problematycznych zachowań dziecka. 

 

designed by agak malaja.pl