INFORMACJA !

 

Informujemy, że dnia 12 grudnia w godzinach 16.00 - 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców dzieci realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Dla zainteresowanych Specjaliści będą dostępni w tych godzinach w Niepublicznej Szkole na ul. Ks. R. Jaworskiego 2.

 

 

 

 

        Po raz kolejny Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce”                  w Szerominku, wygrało konkurs ogłoszony przez Fundację PZU. Wśród wielu zgłoszonych projektów ponownie uznanie zdobyło innowacyjne przedsięwzięcie tego prężnie działającego Stowarzyszenia.

         Dzięki funduszom pozyskanym z Fundacji PZU mogła ruszyć realizacja projektu pod nazwą „Wczesne wspomaganie drogą do sukcesu”. Oferta bogatych zajęć skierowana jest do 25 dzieci od urodzenia do 5 roku życia.         Z informacją o projekcie chcemy dotrzeć głównie do małych dzieci z wadami genetycznymi, porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, afazją dziecięcą. Wiemy, że właśnie te dzieci najbardziej potrzebują naszej pomocy. Stawiamy sobie za cel aby nasi podopieczni stali się jak najbardziej samodzielni ruchowo, niezależni a właśnie wczesna, kompleksowa rehabilitacja daje na to szansę. Beneficjentami projektu będą również rodzice dzieci biorących udział w projekcie, dla których zorganizowane będą spotkania                z psychologiem.

 

Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do lutego 2018 roku.

 

Głównym celem projektu jest prowadzenie całościowej, kompleksowej terapii małego dziecka od chwili wykrycia               u niego niepełnosprawności i nieprawidłowości rozwojowych.

 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem nowego sprzętu rehabilitacyjnego.     

  2. Przeciwdziałanie pogłębianiu się deficytów rozwojowych - ruchowych, poznawczych, emocjonalnych.

  3. Stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych.

  4. Wspieranie dziecka w osiągnięciu samodzielności i niezależności.

  5. Wsparcie Rodzin.

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 530-339-303 lub 784-362-444.

 

 

 

mgr Małgorzata Orlikowska– koordynator projektu

 

 

 

designed by agak malaja.pl