W ostatnich dniach lutego zakończył się projekt „Wczesne wspomaganie drogą do sukcesu”  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Szerominku, dofinansowany przez Fundację PZU. Projekt realizowany  w Roku Szkolnym 2017/2018  skierowany  był do 25 dzieci od urodzenia do 5 roku życia z wadami genetycznymi,  porażeniem mózgowym,autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, afazją dziecięcą. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których  celem było prowadzenie całościowej i kompleksowej  terapii.    W trakcie trwania projektu dzieci miały również okazję uczestniczyć w spotkaniu choinkowym. Przy pomocy środków pozyskanym z Fundacji PZU na realizację powyższego projektu Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty dla 25 rodziców.  Dzięki spotkaniom z psychologiem rodzice nabyli umiejętności wychowawczych pod kątem radzenia sobie  z sytuacjami trudnymi i wspomaganiem rozwoju dzieci w poszczególnych sferach.

 

designed by agak malaja.pl