Projekt został dofinansowany przez Fundację PZU. Zapisy wciąż trwają !

 

Od dnia 01.07.2015 roku - do dnia 31.12.2015 roku, będzie realizowany projekt pt. "Milczący Świat". W projekcie będzia brało udział 25 dzeci z deficytami w zakresie komunikacji, kompleksową, wielospecjalistyczną diagnozą funkcjonalną.
Głownym celem projektu "Milczący świat" jest pomoc osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami komunikacji. Objęcie podopiecznych kompleksową opieką tak aby mogli się w każdy dostępny sposób komuikować z otoczeniem.
W programie wezmą udział dzieci i młodzież - ofiary wypadków komunikacyjnych. Zaproponowana im będzie kompleksowa terapia neurologopedyczna. Ci którzy z powodu uszkodzeń mózgu, czterokończynowych niedowładów nie mogą posługiwać się żadną dostępną komunikacją skorzystają z CyberOka. Aparatury umożliwiającej prowadzenie neurorehabilitacji i komunikacji alternatywnej opartej na interakcji wzrokowej. Z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi będzie poprowadzona terapia stymulująca rozwój mowy czynnej oraz wdrożona będzie komunikacja alternatywna. Zajęcia będą się odbywały w miarę możliwości, 4 razy w tygodniu . Otoczone zostaną opieką również dzieci przedwcześnie urodzone. Przeszkoleni zostaną rodzice : jak mają karmić i stymulować rozwój mowy u swoich maluchów.
Przypominamy, że zapisy wciąż trwają.
Prosimy o kontakt z Panią Marzeną Aleksandrowską tel. 530-339-303.

Dnia 30.06.2015 roku zakończył się projekt pt. "TERAPIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU PŁOŃSKIEGO W TYM REHABILITACJA, TERAPIA, PROFILAKTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I INWALIDZTWA". W projekcie tym brało udział 25 dzieci w wieku od urodzenia do 10 roku życia. Głównymi adresatami były dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwoju- głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zaburzeniami Integracji Sensorycznej i inne, ich rodziny oraz najbliższe otoczenie społeczne zamieszkujących Powiat Płoński.
W projekcie zostały podjęte działania, które miały na celu umożliwienie omawianej grupie osób zaspokajanie jej podstawowych potrzeb życiowych, przełamywanie barier i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez zapewnienie odpowiednio zorganizowanych, dostosowanych do potrzeb i możliwości zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych.
Dzieci biorące udział w projekcie zostały objęte:
-Rehabilitacją ruchową,
-Terapią behawioralną,
-Terapią neurologopedyczną.

Dnia 03.06.2014 r. o godzinie 15:30 w Akademii ABCD odbyło się szkolenie dla rodziców na temat "Terapii ręki". Szkolenie poprowadził
a Małgorzata Orlikowska i Marta Gałkiewicz.
Dnia 07.04.2014r . o godzinie 8:15 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej " Na dobry początek" odbyło się pierwsze spotkanie dla rodziców dotyczące " Terapii ręki". Szkolenie poprowadziła mgr Małgorzata Orlikowska .
Rodzice dowiedzieli się :
Co to jest "Terapia ręki"
Jak wygląda rozwój umiejętności manualnych dziecka od narodzin do 5 roku życia
Co jest priorytetem podczas terapii z uczniem
Jakie są cele terapii
Do jakiej grupy dzieci skierowana jest terapia itp.
Rodzice otrzymali przykładowe ćwiczenia, które należy wykonywać z dzieckiem.

Oczywiście to dopiero początek ....
Z myślą o rodzicach naszym celem jest systematyczne organizowanie szkoleń na tematy dotyczące rozwoju dzieci, ale także problemów z którymi często rodzice mają do czynienia oraz omawienie różnych możliwości ich rozwiązywania.

Już wkrótce w Punkcie Przedszkolnym " Akademia ABCD " odbędzie się Szkolenie dla rodziców dotyczące " Terapii ręki" .
Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu przy ul. Baboszewskiej 10.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców !

Podkategorie

 

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jedną z kluczowych metod oddziaływania dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

U dzieci ze spektrum autyzmu mogą pojawić się zaburzenia zachowania np: autoagresja, zachowania auto-stymulacyjne, nieprawidłowe funkcjonowanie zwłaszcza w sferach kontaktów społecznych i komunikacji, zalecana jest wobec tego wczesna interwencja, najlepiej w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia.

Terapeuta behawioralny

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

W pracy z autystycznym dzieckiem, terapeuta rozpoczyna od nauki podstawowych umiejętności kluczowych, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, np. wstań, usiądź, klaśnij lub wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów. Rodzic lub terapeuta starają się wzmacniać tylko zachowania pożądane, a wygaszać oraz redukować zachowania nieprawidłowe. Pomocą w realizowaniu tych celów jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) dziecka. Wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia.

Wyróżniamy 3 podstawowe cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych – czyli takie zachowania, które występują u dziecka z autyzmem zbyt rzadko bądź wcale, a które powszechnie uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w danym wieku i w pewnych sytuacjach (prawidłowa mowa, zabawa tematyczna, naśladowanie, okazywanie emocji, itd.),

  • redukcja zachowań niepożądanych – niwelowanie zachowań niepożądanych, jest najważniejszym obszarem terapii dziecka (to zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania auto-stymulacyjne).

  • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – generalizacja występuje wtedy, gdy zachowanie pojawia się w różnych środowiskach i w obecności innych osób, rozszerza się na wiele pokrewnych zachowań oraz utrzymuje się w czasie.

W przypadku braku wymienionych umiejętności kluczowych może utrudnić, a wręcz uniemożliwić dalszą edukację dziecka. Dlatego podstawa jest nauczenie dziecka, jak się uczyć. Wczesna interwencja terapią behawioralną pozwoli zatem nabycie umiejętności i uniknięcie utrwalenia problematycznych zachowań dziecka. 

 

designed by agak malaja.pl