Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Oddziaływania te mają na celu:

- korygowanie zaburzeń mowy
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
- usprawnianie funkcji pokarmowych
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
- wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
- stwarzanie możliwości porozumiewania się podopiecznym, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:

- logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
- masaż logopedyczny
- elementy masażu C. Moralesa
- elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
- elementy globalnej nauki czytania G. Domana
- elementy metody werbo – tonalnej
- Pedagogika zabawy
- Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
- Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca (PECS, Makaton, komunikatory, przedmioty rzeczywiste, obrazek)
- Multimedialne programy logopedyczne (Wczesne wspomaganie, Logopedia, Logorytmika, Praksja)

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

designed by agak malaja.pl