Stowarzyszenie oferuje:

 • Edukację wczesnoszkolną dzieci z autyzmem, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej "Na dobry początek"
 • Edukację w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej "Na dobry początek"
 • Edukację przedszkolną dzieci z autyzmem, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Zaczarowana Tęcza"
 • Edukację przedszkolną w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym "Akademia ABCD" dzieci prawidłowo rozwijających się, z opóźnieniem psychoruchowym, opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa itp.
 • Edukację przedszkolną w Przedszkolu "Kolorowa Ciuchcia" w Arcelinie dzieci prawidłowo rozwijających się, z opóźnieniem psychoruchowym, opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa itp.
 • Diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
 • Logoterapia
 • Trening słuchowy Johansena
 • Biofeedback
 • Zajęcia z psychomotoryki
 • Rehabilitacja
 • komunikacja alternatywna metodą PECS
 • elementy metody symultaniczno-sekwencyjnej
 • metoda behawioralna
designed by agak malaja.pl