Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek",
ul. Ks. R. Jaworskiego 2 09-100 Płońsk

Szkoła powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie.
U nas dzieci znajdą ciepło, bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę a jednocześnie mogą realizować obowiązek szkolny, usamodzielniać się, nawiązywać przyjaźnie.

Edukacja w naszej szkole jest BEZPŁATNA.

Oddziały klasowe liczą do 7 osób. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, a w prowadzeniu zajęć pomaga asystent nauczyciela.

Dzieci z głęboką niepełnosprawnością mają możliwość realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w grupie.
Wówczas uczetniczą 4 godziny dziennie w zajęciach grupowych oraz dodatkowo w indywidualnych zajęciach - Integracja Sensoryczna, rehabilitacja, logopedia.

 

Poza zajęciami dydaktycznymi oferujemy dodatkowe zajęcia:

  • Integracja Sensoryczna
  • Rehabilitacja
  • Logopedia
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Trening słuchowy Johansena
  • Metoda Warnkego
  • Biofeedback
  • Realizujemy obowiązek szkolny już od "zerówki". Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub też o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Realizujemy także nauczanie indywidualne na terenie domu lub szkoły.

 

NASZA PLACÓWKA

designed by agak malaja.pl