Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi:

  1. Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną "Na dobry początek" w Płońsku, przy ul. Ks. R.Jaworskiego 2. Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Płońskim:OS.4330-47
  2. Przedszkole "Zaczarowana Tęcza" w Płońsku, przy ul. Północnej 5. Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych W Gminie Miasto Płońsk: PS.4430.2
  3. Przedszkole integracyjne "Akademia ABCD" w Szerominku,
    ul. Baboszewska 10, Gmina Płońsk. Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Płońsk: OKS.1/4430.2012
  4. Przedszkole "Kolorowa Ciuchcia" w Arcelinie, Arcelin 1, Gmina Płońsk. Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Płońsk: OKS.1/4430.2013
  5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Poza w/w placówkami, dotowanymi w ramach subwencji oświatowej, realizujemy szereg programów skierowanych do osób niepełnosprawnych w ramach otrzymywanych grantów.

designed by agak malaja.pl