Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne. Psychomotoryka jako fundament terapii pomaga dzieciom w likwidowaniu zaburzeń i patologii w obszarach: ruchu, mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zachowania, emocji, pamięci, uwagi, a także czytania i pisania. Poprzez dobranie odpowiednich ćwiczeń dziecko jest w stanie uzyskać:

• zdolność do koncentracji,

• zdolność do organizacji własnych czynności,

• ułatwienia procesów nauki,

• opanowanie,

• pewność siebie,

• poczucie własnej wartości,

• dominację jednej ze stron ciała.

designed by agak malaja.pl