W naszych Placówkach rehabilitacją objęte są wszystkie dzieci bez zbędnych formalności.

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.


Zajęcia rehabilitacyjne prowadzane są według programu opracowanego przez rehabilitanta dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Program rehabilitacyjny ma na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, poprawę ogólnej sprawności psychofizycznej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych


Rehabilitację oferujemy dzieciom ze schorzeniami :

 • MPDZ
 • wady genetyczne (np. Zespół Downa)
 • Opóźnienia ruchowo - rozwojowe
 • Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe)
 • Ataksja
 • Atetoza
 • Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe/ Obniżone napięcie mięśniowe
 • Dystonia
 • Przepuklina rdzeniowo-oponowa
 • Autyzm

W placówkach Stowarzyszenia oferujemy również zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna ma na celu:

 • działanie profilaktycznie,
 • eliminowanie wad postawy,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. 

Aby zapobiec wadom postawy należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:
1. korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,
2. niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
3. doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy

Wszystkie placówki Stowarzyszenia Na Rzecz Osobom Niepełnosprawnym dysponują salami rehabilitacyjnymi, które wyposażone są w:

UGUL do ćwiczeń na podwieszkach,

W zakres gimnastyki UGUL wchodzą:

• ćwiczenia czynno - bierne
• samowspomagane czynne w odciążeniu
• czynne wolne
• czynne oporowe

Efekt zależy od doboru ćwiczeń. Najczęściej jest to grupa reakcji. Oto niektóre z nich:
• zwiększenie siły mięśniowej
• poprawa zakresu ruchu
• poprawa czucia głębokiego
• zmniejszenie dolegliwości bólowych
• poprawa elastyczności i napięcia tkanek miękkich
• zmniejszenie podwyższonego napięcia mięśni
• podwyższenie poziomu endorfin
• poprawa wydolności krążeniowo - oddechowej
• zwiększenie wydzielania mazi stawowej
• podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi
• nasilenie procesów przemiany materii
• usprawnienie działania narządów układów trawienia i wydalania
• hamowanie odruchów patologicznych
• sprawniejsze gojenie tkane

stół rehabilitacyjny Bobath

Stół przeznaczony do neurorehabilitacji metodą Vojty i Bobath. Umożliwia terapeucie przeprowadzenie terapii usprawniania ruchowego u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

bieżnia

Idealna do ćwiczeń cardio, poprawia wydolność i wytrzymałość. Jest przeznaczona do codziennego marszu aktywnego lub umiarkowanego.

rower eliptyczny
Zapewnia wszechstronny trening, który łączy ćwiczenia cardio z wzmocnieniem mięśni górnych i dolnych partii ciała oraz mięśni brzucha, poprawia wydolność fizyczną,

rotor
służy do ćwiczeń rąk i nóg , posiada bardzo prostą płynną regulację oporu, za pomocą mechanizmu śrubowego. Doskonale nadaje się do rehabilitacji osób z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych.

stepper
Powoduje poprawę kondycji, poprawę wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu, wzmocnienie mięśni brzucha i mięśni ramion.

masażer z pasami masującymi

Likwiduje napięcie mięśni, polepsza dopływ krwi i uelastycznia tkanki, , świetnie masuje obolałe ciało. Wibracje rozchodzą się po całym ciele doprowadzając do tego, że zaczynasz czuć się zrelaksowany, zaś bóle i napięcia mięśni ustępują.

przybory do ćwiczeń: piłki, wałki, kliny, woreczki, laseczka gimnastyczna, beret, taśmy thera band
przyrządy: materace, drabinka, ławeczka

designed by agak malaja.pl