Chętnych rodziców bardzo prosimy o wypełnienie wniosku  i dostarczenie go do biura Stowarzyszenia Na Rzecz pomocy
Osobom Niepełnosprawnym " Podajmy sobie ręce" ul. Baboszewska 10 ,Szerominek 09-100 Płońsk .

designed by agak malaja.pl